ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก

โพสต์

เรื่องที่แนะนำ

ผลการเรียนรู้รายวิชา เว็บช่วยสอน ครั้งที่ 12 วันพฤหัสบดี ที่ 1 พฤศจิกายน 2561      วันนี้ได้มาดูวิธีการทดลอง ขั้นตอนการทดลองทางวิทยาศาตร์ การอัดคลิปวีดีโอ  เรื่องการเกิดปฏิกิริยาของสารประกอบไอออนิก  และในสมาชิกได้แบ่งหน้าที่ในการ ตัดต่อวีดีโอ

โพสต์ล่าสุด